Adviezen

 

Een uitgeefadvies: Het Schrijversportaal kan op basis van een synopsis van uw werk (maximaal 400 woorden) samen met de eerste twee hoofdstukken een uitgeefadvies geven: is het geschikt voor uitgave of benodigt het nog een bewerkingsronde? Indien het geschikt is voor uitgave, bij welk uitgeefhuis het het beste past.
Een verhaalanalyse: Het Schrijversportaal kan uw werk grondig beoordelen op technische, vakmatige aspecten. Aan de hand van criteria die door alle uitgevers (en recensenten) ter wereld worden gehanteerd, bewust of onbewust, beoordeelt ons team van beroepslezers uw tekst. Hierbij wordt gelet op consequentie en logica in structuurelementen als tijd, ruimte en perspectief, op de causale verbanden, de personages, de spanningsboog en eventuele inzakkingen daarvan.
Een schrijverscoach: Het Schrijversportaal biedt voor wie vast zit met een manuscript een ervaren schrijverscoach die u aan de hand neemt en u persoonlijk begeleidt bij het schrijven van uw boek. Wordt geheel op maat voor u ingevuld.
Contracten/Literair agent: Het Schrijversportaal geeft u adviezen op het terrein van auteurscontracten, licentie-overeenkomsten, vertaalcontracten e.d. Wilt u uw boek internationaal onder de aandacht gebracht hebben: een keur van literaire agenten staat voor u klaar. Ook deze service wordt geheel op maat voor u ingevuld.
Stuur uw concrete vraag om advies naar: info@schrijversportaal.nl